Historia Klubu

2006, 12 czerwca – zebranie założycielskie Klubu Turystyki Wodnej Kilwater. Komandorem klubu został wybrany Maciej Głowacki, który funkcje tę pełni po dziś dzień. Do zarządu wybrano Wicekomandora klubu – Michał Cygan, a Bosmanem klubu został Rafał Sikora. Liczba osób zakładających klub wynosiła 21 osób. Cześć rozrywkowa zebrania założycielska odbyła się pubie Boston, gdzie powstał graficzny wzorzec logo klubu.

2006, 21-23 lipca – inauguracyjny spływ klubu. Impreza odbyła się na szlaku kajakowym rzeki Krutynia. Spływ rozpoczął się w stanicy wodnej PTTK w Sorkwitach. Meta spływu miała miejsce w Babietach. Spływ należał do bardzo udanych, skład płynął kameralnie. Spływ prowadził Maciej Głowacki

2006, wrzesień – udział klubowiczów w spływie zorganizowanym w ramach „Zadyszki”. Kajaki popłynęły Łyną ze Smolajn do Lidzbarka Warmińskiego. Spływ prowadził Milan Rzepkowski.

2007, kwiecień – wizyta klubu w Stanicy w Sorkwitach, pomoc w przygotowaniu kajaków do sezonu wodnego 2007.

2007, maj – klub organizuje pierwszy, jak na razie najdłuższy rejs śródlądowy. Uczestnicy rejsu poznają praktycznie większą cześć Wielkich Jezior Mazurskich. Rejs zaczął się w Bystrach koło Giżycka. Nie zabrakło żeglowania po największych jeziorach Mazurskich (Śniardwy, Mamry), oraz zaliczono wiele ciekawych portów (Mikołajki, Pisz, Węgorzewo). Skład rejsu kameralny.

2007, czerwiec – kilku klubowiczów ukończyło Kurs na Młodszego Ratownika Wopr. Aktywność wakacyjna klubu zanika ze względu na wyjazd komandora klubu na praktyki ratownicze, które trwały od lipca do końca sezonu.

2008, maj – klub organizuje rejs w majówkę tym razem po Jezioraku.

2008, lipiec – spływ kajakowy Marózką.

2008, październik – spotkanie osób w PTTK, gdzie opracowaną politykę ratowania klubu. Zapada decyzja o organizacji rejsu morskiego na wrzesień 2009 roku.

2009, luty. Wybór nowych władz klubu na drugą kadencje. Komandorem klubu zostaje ponownie Maciej Głowacki, Wicekomandorem Klubu natomiast wybrano Macieja Grzemskiego, sekretarką została Hanna Brywczyńska. W lutym sformował się pierwszy skład, który popłynie w rejs morski.

2009, marzec – delegacja klubu uczestniczy w imprezie Powitania Wiosny.

2009, maj – tradycyjna majówka klubu, tym razem zdecydowaną się na formę kajakową. Klubowicze poznają walory przyrodnicze i turystyczne szlaku kajakowego Drwęcy na odcinku Ostróda – Nowe Miasto Lubawskie. Tydzień później w ramach Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach zorganizowano rejs po Jezioraku.

2009, lipiec – spływ kajakowy rzeką Marózką.

2009, sierpień – szkolenie załóg przed wyjściem w morze. Zorganizowano również jeden rejs treningowy na jeziorze Krzywym w Olsztynie.

2009, wrzesień – Historyczny, pierwszy rejs morski klubu. Główny port w planie była Kłajpeda. Podczas rejsu klub odwiedza również porty na Helu, oraz Pucku. Kilka dni po rejsie odbywa się Zlot Przodowników Żeglarskich PTTK w Iławie. Klub wysyła delegacje w składzie Maciej Głowacki, oraz Maciej Grzemski.

2010, czerwiec – wyjątkowo późne rozpoczęcie sezonu wodnego. Na początek odbył się spływ kajakowy szlakiem Dadaj – Pisa Warmińska – Wadąg. Jak się okazało, była to najdłuższy spływ kajakowym w roku 2010.

2010, lipiec – wycieczka kajakowa po jeziorze Krzywym.

2010, sierpień – spływ kajakowy Pisą Warmińską – Wadąg (odcinek Barczewo – Wadąg).

2010, wrzesień – kolejny rejs morski klubu. Tym razem główną atrakcją rejsu był port Lepaja na Łotwie. W rejsie wzięło udział 2 jachty.

2011, zima. Delegacja klubu bierze udział w trzech imprezach organizowanych w ramach Olsztyn Aktywnie (Spływ Noworoczny, Waletynkowy, Powitanie Wiosny).

2011, luty. Kolejne walne zebranie klubu, na którym wybrano nowe władze klubu. Jedyna zmiana zachodzi na stanowisku sekretarza, gdzie Hanna Brywczyńska zostaje zastąpiona przez Łukasza Jakubika.

2011, maj. Kajakarze klubu inaugurują sezon na szlaku kajakowym Drwęcy. Trasa Nowe Miasto Lubawskie – Brodnica.

2011, maj-początek lipca: klubowicze szlifują umiejętności żeglarskie żeglując po jeziorze Krzywym. Z reguły do ćwiczeń wykorzystywano Omegi wypożyczane na przystani miejskiej. Do unikalnego rejsu po Krzywym doszło 23 czerwca 2011. Do realizacji rejsu z tego dnia wybrano Dezetę.

2011, czerwiec – klub zostaje zaproszony na spotkanie na działkę jednego z członków klubu – Andrzeja Przybylskiego.

2011, lipiec – rejs klubowy po jez. Jeziorak.

2011, sierpień – organizacja pierwszego rejsu po Zatoce Gdańskiej. Podczas rejsu zwiedzono porty w Starej Jastarni, Pucku, oraz Gdańsku.

2011, wrzesień – rejs morski klubu. Tym razem główne cele do zwiedzenia był archipelag Ertholmene (Christianio, Frederiksø), oraz wyspa Bornholm. Na deser odwiedzono ponownie porty na Helu, Pucku i Starej Jastarnii.

2011, październik – organizowano spływ kajakowy z Rusi do Elektrowni Łyna. Tydzień później, odbywa się kolejny Zlot Instruktorów Żeglarskich PTTK w Wdzydzach Kiszewskich. Komandor klubu bierze udział w szkoleniu na instruktora żeglarskiego PTTK.

2011, listopad – klub współorganizuje zakończenie sezonu. Rajd Andrzejkowy składał się z dwóch tras: kajakowej (organizowanej przez KTW Kilwater), oraz piesza (organizowana przez KTG Grań). Trasy wychodzą z Olsztyna i spotykają się przy elektrowni wodnej w Brąswałdzie. Po zwiedzeniu elektrowni wspólna meta tras w Brąswałdzie.

Ciąg dalszy nastąpi.