Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym w dniu 5.11.2016 r. wybrano:
Zarząd Klubu VI Kadencji na lata 2016-2018

Komandor Klubu: Maciej Głowacki
Vice Komandor: Maciej Grzemski
Członek Zarządu: Józef Kwaśniewicz

Decyzją Walnego Zebrania nie powołano Komisji Rewizyjnej Klubu