Zebranie Klubu Turystyki Wodnej KILWATER – czwartek 25 października 2018 roku

Klub Turystyki Wodnej KILWATER zaprasza na spotkanie klubu, które odbędzie się w dniu 25 paździenika 2018 r. (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie PTTK przy ul. Staromiejskiej 1/13 w Olsztynie.

Miesiąc październik i okres jesienno-zimowy to oprócz wypraw kajakowych to czas na cykliczne spotkania i wspomnienia wydarzeń w klubie, które miały miejsce podczas sezonu 2018 roku. Z tej okazji zostaną zaprezentowane zdjęcia z rejsów żeglarskich. Głównym tematem prelekcji będzie wspomnienia z klubowego rejsu po Zalewie Szczecińskim. W miarę możliwości czasowych i chęci uczestników zebrania zostaną pokazane zdjęcia z pozostałych rejsów klubu takich
jak:
– IV Żeglarska Rozgrzewka, która miała miejsce w dniach 20-22 kwietnia 2018 roku
– II Klubowej Nocy Świętojańskiej, która miała miejsce w dniach 23-24
czerwca 2018 roku.
– Rejsu po Jezioraku, który odbył się w dniach 7-9 września 2018 roku.

Zapraszamy