Spływ Starorzeczem rzeki Łyna [18.03.2023]

Klub Turystyki Wodnej KILWATER przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK w Olsztynie zaprasza członków Klubu na spływ „Starorzeczem rzeki Łyna”, który odbędzie się w sobotę dnia 18 marca 2023 roku.

Aby wziąć udział w spływie trzeba:
– być członkiem Klubu Turystyki Wodnej KILWATER PTTK w Olsztynie
– mieć opłaconą składkę PTTK na rok 2022, lub 2023.
– opłacić zaliczkę do czwartku, dnia 16 marca 2023 roku.

Planowana trasa spływu:
Most na Łynie (droga Redykajny – Brąswałd) – rzeka Łyna – Grobka na Łynie – Starorzecze rzeki Łyna – Żurawno – Lipniak – Kajny – Barkweda – ujście Starorzecza do rzeki Łyny – Jazomost Brąswałd (ostatni etap pod prąd)
Przewidziany dystans do przepłynięcia: około 18 km

Dojazd, oraz program spływu zostanie przekazany uczestnikom po dokonaniu zapisu na poczet uczestników.