Historia Klubu

2006, 12 czerwca – zebranie założycielskie Klubu Turystyki Wodnej Kilwater. Komandorem klubu został wybrany Maciej Głowacki, który funkcje tę pełni po dziś dzień. Do zarządu wybrano Wicekomandora klubu – Michał Cygan, a Bosmanem klubu został Rafał Sikora. Liczba osób zakładających klub wynosiła 21 osób. Cześć rozrywkowa zebrania założycielska odbyła się pubie Boston, gdzie powstał graficzny … More Historia Klubu