Mestwinem do Kłajpedy [9-16.09.2009]

W trakcie ubiegłorocznego rejsu do Lepaji pomyślałem, że Warmińsko-Mazurska Chorągiew ZHP nie organizowała od 1997 chorągwianego rejsu morskiego. Jakoś nie było komu podjąć się tego zadania, wieloletni brak pilota chorągwi, koordynującego sprawy wodne, znacząco wpłynął na taką sytuację. Jako, że byłem komandorem ostatniego rejsu posiadałem w tej kwestii pewne doświadczenie.